SPACE 空间
返回主页   http://space.lamost.org

请选择适合您的字体大小:【

不同海拔的大气消光表

  大气消光 atmospheric extinction

  天体辐射穿过大气到达地面后强度减弱和颜色变化的现象。产生大气消光主要有两个原因:一是大气中各种分子和原子吸收辐射,使辐射能转变为其他形式的能量;二是大气中的气体分子、尘埃和水滴等质点将来自某方向的辐射散射到四面八方,从而减弱了天体辐射的强度。大气消光与大气的成分、辐射的波长和辐射穿过大气的厚度有关。通常蓝光所受的消光作用比红光严重,辐射穿过大气层的厚度增加,消光作用也加剧。因此,天体的天顶距越大,大气消光影响越大。地面天文测光的结果要作大气消光改正,从而得到天体辐射的真实情况。

Z
海平面
500米
l千米
2千米
3千米
1
  O.28
0.24
0.2l
O.16
O.13
1O
  0.29
O.24
O.21
O.16
O.13
20
  O.30
O.25
O.22
0.17
O.14
30
O.32
0.28
0.24
O.19
O.15
40
O.37
O.31
0.27
0.2l
O.17
45
0.40
O.34
0.29
0.23
O.19
50
O.44
O.37
O.32
O.25
O.21
55
O.49
0.42
O.36
0.28
0.23
60
O.56
O.48
0.4l
O.32
O.26
65
O.64
O.54
O.47
O.37
O.30
70
O.82
O.70
O.60
O.47
0.39
75
1.08
O.92
0.79
O.62
O.51
80
1.59
1.34
1.16
O.91
O.74
85
2.9l
2.46
2.13
1.66
1.36
89
7.38
6.26
5.40
4.22
3.46

 

空间天文网 (http://space.lamost.org)整理

电子邮件 | 留言本 | 设置首页 | 回页顶 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright space.lamost.org  2003-2009